เกมส์ทายใจ

เกมส์ทายใจ

เกมส์ทายใจ

คำอธิบายเกมส์

เกมส์ทายใจ
เกมส์ทายใจ

เกมส์ทายใจ (Predict Heart) ขอแนะนำ เกมส์ฮิตติดกระแสอยู่ในขณะนี้ เกมส์ทายใจ วิธีเล่นเกมส์คือ ลองนึกตัวเลขสองหลักไว้ในใจ… แล้วนำแต่ละหลักมาบวกกัน นำผลบวกที่ได้ไปลบออกจากเลขที่ติดไว้ (ตัวอย่างเช่น คิดเลข 57 ไว้ นำแต่ละหลักรวมกันได้ 5+7=12 นำไปหักออกจากเลขที่คิดไว้ในใจ 57-12 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 45) เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วค้นหาตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือดูว่า ผลลัพธ์ที่ได้นั้นตรงกับสัญลักษณ์อะไร… เก็บภาพนั้นไว้ในใจ… เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม แล้วคุณจะรู้ว่า Monster รู้ใจคุณ ว่าคุณจำภาพใดไว้ในใจ???? อย่ารอช้า เริ่มเล่นเกมส์ทายใจกันเลย

เปิดใช้งาน Adobe Flash Player เพื่อเล่นเกมส์

Get Adobe Flash player

วิธีเล่นเกมส์

• เริ่มต้นเล่นเกมส์
• ลองนึกตัวเลขสองหลักไว้ในใจ… แล้วนำแต่ละหลักมาบวกกัน นำผลบวกที่ได้ไปลบออกจากเลขที่ติดไว้ (ตัวอย่างเช่น คิดเลข 57 ไว้ นำแต่ละหลักรวมกันได้ 5+7=12 นำไปหักออกจากเลขที่คิดไว้ในใจ 57-12 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 45) เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วค้นหาตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือดูว่า ผลลัพธ์ที่ได้นั้นตรงกับสัญลักษณ์อะไร… เก็บภาพนั้นไว้ในใจ… เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม แล้วคุณจะรู้ว่า Monster รู้ใจคุณ ว่าคุณจำภาพใดไว้ในใจ????
• คลิก เมาส์ เพื่อเล่นเกมส์
• คลิก Get Monster’s Answer เพื่อเฉลยคำทำนาย

เคล็ดลับในการเล่นเกมส์

• ไม่มีเคล็ดลับห่าอะไรทั้งนั้นสำหรับ เกมส์ทายใจ